پـیـام شـایـانـی وکـیـل تـصـادفـات و حـوادث

وکیل تصادفات آسیب ها و صدمات فیزیکی, سقوط و زمین خوردگی, تصادفات رانندگی انواع وسیله نقلیه, صدمات ناشی از کار در داخل و خارج از محیط کار, منزل و غیره

خدمات 24 ساعته تا دریافت خسارات

انتقال رایگان اتومبیل تصادفی از محل حادثه

تعویض اتومبیل تصادفی با اتومبیل جدید برای شما در روز تصادف

نگهداری و حفاظت از اتومبیل تصادفی در محل امن

دریافت خسارات جانبی هرگونه صدمات جسمانی کلیه سرنشینان

دریافت درآمد از دست رفته و Recovery در زمان تصادف

اطمینان از عدم افزایش حق بیمه راننده اتومبیل در سالهای آینده

Free 24/7 Accident Suport

The damage caused by accidents at work

Any personal injuries

Car replacement in a day of accident

Get your lost income

Recovery at the time of the accident

Motorcycle & minicab replacement in a day of accident

HAVE YOU BEEN IN AN ACCIDENT? DON’T WORRY, WE ARE HERE TO HELP YOU!

خدمات بیمه تصادفات اتومبیل و دریافت خسارت وارده به وسایل نقلیه و سرنشینان اتومبیل. بیمه و دریافت انواع وام بانکی جهت خرید اتومبیل به اقساط در بازار لس آنجلس

بیمه, تصادفات, خسارات

Rate us and Write a Review

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

image

Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

imageYour request has been submitted successfully.

image